มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รถเมล์เที่ยวพิเศษ รับ-ส่งบัณฑิต พิธีซ้อมย่อยรับปริญญา 2563

รถเมล์เที่ยวพิเศษ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่บัณฑิต
ในการเดินทางมาร่วมพิธีซ้อมย่อยรับปริญญา
ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563
โดยจะให้บริการรับนิสิตในช่วงเช้า ตั้งแต่เวลา 06.30 – 07.30 น.
และเที่ยวกลับ ในเวลา 16.30 น.
และจะมีรถให้บริการ 9 คัน ในสามสายทาง
1. สนามหลวง 4 คัน
2. วัดศรีสุดาราม 4 คัน
3. สวนจตุจักร 1 คัน
——————–
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร. 035-248061
เฟสบุ๊ค กองกิจการนิสิต
หรือไลน์ @studmcu