มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ตารางเดินรถเมล์ รับ-ส่งนิสิต ประจำเดือนกันยายน

 

 

ตารางเดินรถเมล์ รับ-ส่งนิสิต ประจำเดือนกันยายน

ภาคเช้า เวลา 06.30 – 07.30 น.
— รับที่หน้าวัดศรีสุดาราม จำนวน 6 คัน
— รับที่สนามหลวง 6 คัน
— รับที่สวนจตุจักร 1 คัน

และภาคเย็น เวลา 16.00 – 17.00 น.
———————————————-
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานกองกิจการนิสิต
อาคารเรียนรวม ชั้น 3 ห้อง A300
โทร. 035-248061
——————————-
กลุ่มงานสวัสดิการนิสิต
กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี