มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เปิดประชุมสภาวิสามัญ องค์กรบริหารนิสิต ครั้งที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

14519848_1085989491469421_8543637674290161156_n

 

 

 

 

 

 

วันพุธที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙
พระมหาประยูร โชติวโร ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี ได้เป็นประธานเปิดประชุมสภาวิสามัญองค์กรบริหารนิสิต
ครั้งที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ ห้องเธียร์เตอร์ โซนซี อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา

 

 

 

14479818_1085989494802754_8594472321181728540_n

 

 

 

 

 

 

14448941_1085989371469433_3363879545494985590_n (1)