มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

“กองกิจการนิสิต มจร เจริญศรัทธา บริษัท อีสออนเอ็นเทอร์ไพรส์ จำกัด โอกาสมาถวายกุญแจล็อคให้กับมหาวิทยาลัย จำนวน 500 ชุด”

“กองกิจการนิสิต มจร เจริญศรัทธา บริษัท อีสออนเอ็นเทอร์ไพรส์ จำกัด โอกาสมาถวายกุญแจล็อคให้กับมหาวิทยาลัย จำนวน 500 ชุด”

วันนี้ (8พ.ย.62) ที่กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี มจร พระเดชพระคุณพระเทพเวที (พล อาภากโร ป.ธ.9) ได้มอบหมายให้พระมหาราชัน จิตฺตปาโล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต พระมหาประยูร โชติวโร ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต

ให้การต้อนรับปฏิสันถารธรรมคุณศุภกิจ อิงคนางกูล Managing Director บริษัท อีสออนเอ็นเทอร์ไพรส์ จำกัด พร้อมคุณสุดรัก จรรยาวงษ์ ที่ปรึกษา และคณะ ได้เดินทางมาถวายกุญแจล็อค ยี่ห้อ อีสออน รุ่นพิเศษ รุ่น 899G-40 มม.ให้กับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อใช้ประโยชน์ในส่วนกลางและวิทยาเขตต่างๆ รวมจำนวน 500 ชุด ซึ่งเป็นกุญแจผลิตรุ่นพิเศษ เป็นที่ระลึกสำหรับงานคอนเสิร์ตแกรนด์เอ็กซ์เมื่อวันที่ 3 สิงหาคมที่ผ่านมา จึงขออนุโมทนาบุญไว้ ณ โอกาสนี้