มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

“ผู้บริหาร นิสิต มจร 68 รูป เจริญพระพุทธมนต์ และรับบิณฑบาตร ฉลองศรัทธากระทรวงพลังงาน”

วันนี้ (26 ก.ค. 62) ที่บริเวณ LOBBY อาคารบี ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ พระมหาประยูร โชติวโร ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต และ พระมหาประยุทธ์ ภูริปญฺโญ ผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ วิทยาลัยพุทธศาสตร์ นำผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และนิสิต หอพักนิสิต รวม จำนวน 68 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 และมีพระสงฆ์จำนวน 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ในพิธี

การนี้มีนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นำคณะผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กระทรวงพลังงาน และหน่วยงานในสังกัด ถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์พร้อมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ด้วย