มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผอ.กองกิจการนิสิต มจร เป็นวิทยากรแบ่งปันประสบการณ์โครงการสามเณรดีมีธรรม ค่าย“ปัญญาธรรม นำเทคโนโลยี

“ผอ.กองกิจการนิสิต มจร เป็นวิทยากรแบ่งปันประสบการณ์โครงการสามเณรดีมีธรรม ค่าย“ปัญญาธรรม นำเทคโนโลยี”

วันนี้ (8 ธ.ค.2561)เวลา 09.00-11.00 น. ที่อาคารหอฉัน ชั้น 4 มจร วังน้อย พระมหาประยูร โชติวโร ผู้อำนวยการการกองกิจการนิสิต มจร เป็นวิทยากรแบ่งปันประสบการณ์กับน้องสามเณรที่ได้รับทุนการศึกษาจากบริษัทกรุงไทยการไฟฟ้าทั่วประเทศที่เข้ารับการอบรมภายใต้โครงการสามเณรดีมีธรรม ค่าย“ปัญญาธรรม นำเทคโนโลยี” ดำเนินการจัดอบรมโดยส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร

ในฐานะวิทยากรหวังใจเล็กๆว่า น้อง ๆ สามเณร คงได้แรงบันดาลจากกิจกรรมครั้งนี้ ได้แลกเปลี่ยนกับน้องเณรว่าขอให้เชื่อมั่น มุ่งมั่น และมั่นใจว่า…อะไรก็ตามที่ดีกับตนเอง ดีกับผู้อื่น ดีกับสังคม จงเชื่อมั่นที่จะทำ …เพื่อทำให้เป้าหมายบรรลุ อะไรไม่รู้ ขอให้ถาม อะไรไม่เก่ง ขอให้ฝึก อะไรไม่ถนัดก็ขอให้หาผู้ช่วย และไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น คำว่า “เลิกล้ม” อย่าให้มีอยู่ในความคิด ขอให้มั่นใจในตัวเองและมั่นใจในผลลัทธ์ที่จะเกิดขึ้น ก้าวเดินต่อไป

ดีใจที่น้องเณรส่วนใหญ่ต่างทำบทบาทและหน้าที่โดยเฉพาะเรื่องการศึกษาเล่าเรียนได้เป็นอย่างดี จึงเชื่อมั่นว่าน้องเณรจะเป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยงานพระพุทธศาสนา และเป็นศาสนทายาทที่ดีมีศักยภาพในอนาคต

ขอขอบคุณส่วนงานวางแผนและพัฒนาการอบรม และขออนุโมทนาบริษัทกรุงไทยการไฟฟ้า ที่ให้โอกาสมาแบ่งปันในครั้งนี้