มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คณะทันตแพทย์ศาสตร์​ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต​ ออกหน่วยบริการตรวจรักษาด้านคลินิกทันตกรรม​ ถวายความรู้การดูแลสุขภาพช่องปากแก่พระภิกษุอาจารย์,นิสิต

#คณะทันตแพทย์ศาสตร์​ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต​ ออกหน่วยบริการตรวจรักษาด้านคลินิกทันตกรรม​ ถวายความรู้การดูแลสุขภาพช่องปากแก่พระภิกษุอาจารย์,นิสิต เพื่อป้องกันโรคฟันผุและโรคเหงือก และตรวจสุขภาพช่องปาก เคลือบหลุมร่องฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน โดยโครงการนี้สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม​มุ่งเน้นให้พระที่เป็นผู้บริหาร,อาจารย์ และนิสิต มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเข้ากับนโยบายพระสงฆ์ไทยไกลโรค ๔.๐
วันพุธที่ ๒๘ พฤศจิกายน​ ๒๕๖๑ ณ ลานอเนกประสงค์ โซนซี อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย​

ขอบคุณ​ภาพ&ข่าว : Mcu Tv-Channel
_______________________________
#MCUTV
อาคารเรียนรวม ชั้น ๔ ห้อง ซี ๔๐๐
มจร วังน้อย อยุธยา
โทร.๐๓๕ – ๒๔๘ – ๐๐๐, ๘๐๕๗