มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผช.อธิการบดีกิจการนิสิต กล่าวอนุโมทนาเจริญศรัทธาเจ้าภาพ

“ผช.อธิการบดีกิจการนิสิต กล่าวอนุโมทนาเจริญศรัทธาเจ้าภาพ”

วันนี้(28ต.ค.2561) ที่อาคารหอฉัน พระมหาราชัน จิตฺตปาโล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและรักษารองผู้อำนวยการสถาบันภาษา เป็นประธานสงฆ์ นำผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และพระนิสิต ฉลองศรัทธาเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล คือ คณะลูกๆ หลานๆ ครอบครัว วทัญญุตานนท์ และครอบครัว ภมรสถิตย์

ในการนี้ท่านได้กล่าวสัมโมทนียกถา เจริญศรัทธาท่านเจ้าภาพที่ได้ถวายปัจจัยสมทบกองทุนภัตตาหาร 8,500 บาท และบริจาคปัจจัยสมทบกองทุนการศึกษา 4,500 บาท ขออนุโมทนา

ขอบคุณภาพโดย: นาควโร รัตนภูมิ