มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นิสิตหอพัก มจร ร่วมเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาส่งกำลังใจช่วย 13 คนทีมหมูป่าติดถ้ำ

“นิสิตหอพัก มจร ร่วมเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาส่งกำลังใจช่วย 13 คนทีมหมูป่าติดถ้ำ”

เมื่อวันที่ 1 ก.ค.2561 เวลา 17.00 น. ณ ลานธรรมหอพัก พระมหาราชัน จิตฺตปาโล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต พระปลัดสรวิชญ์ อภิปญโญ,ผศ. หัวหน้าภาคจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว และพระมหาวิลัย สมาจาโร ผู้เชี่ยวชาญด้านกิจการนิสิต พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นำนิสิตชาวหอพักทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตภาวนา แผ่ความปรารถนาดีไปยังน้องๆ ทีมหมูป่า 13 คน ให้ปลอดภัยและได้กลับมาบ้านโดยสวัสดิภาพ อีกทั้งเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่ได้เร่งปฏิบัติการทุกวิธีทางเพื่อค้นหาและช่วยอย่างเต็มกำลัง

ภาพโดย: พลอยชนก