มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Browsing Category

กลุ่มงานส่งเสริมกิจการนิสิต

กิจกรรมพระธรรม(ทำ)ดีที่หอพักนิสิต

"กิจกรรมพระธรรม(ทำ)ดีที่หอพักนิสิต" เมื่อวันที่5เมษายน2561 พระมหาราชัน จิตฺตปาโล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต…

กองกิจการนิสิตมีนโยบายปรับปรุงซ่อมแซมหอพักในช่วงปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน

"ปิดหอพักนิสิตเพื่อสำรวจและเตรียมความพร้อมรองรับนิสิต ประจำปีการศึกษา2561" ในช่วงการศึกษาภาคฤดูร้อน ประจำปี 2561…

รองอธิการบดี มจร เปิดสัมมนาหัวหน้าหน่วยโครงการบรรพชาและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน…

"รองอธิการบดี มจร เปิดสัมมนาหัวหน้าหน่วยโครงการบรรพชาและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน ประจำปี 2561 จำนวน366หน่วยทั่วประเทศ…

รองอธิการบดี มจร เสริมภาษาอังกฤษพระธรรมทูต

"รองอธิการบดี มจร เสริมภาษาอังกฤษพระธรรมทูต" เมื่อวันที่ 11 มี.ค.2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์ โซน…

ผลการเลือกตั้งนายกองค์กรบริหารนิสิต ประจำปีการศึกษา 2561

ผลการเลือกตั้งนายกองค์กรบริหารนิสิต ประจำปีการศึกษา 2561 ปรากฏว่าผู้สมัครหมายเลข 2 กลุ่มคลังปัญญาอาสา นำโดย…

ผู้สมัครนายกองค์กรบริหารนิสิต มจร…

"ผู้สมัครนายกองค์กรบริหารนิสิต มจร ทั้ง2กลุ่มประกาศชัดพร้อมอาสาทำงานรับใช้มวลนิสิตและสนองงานมหาวิทยาลัย"…