มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Browsing Category

งานส่งเสริมกิจการนิสิต

ภาพกิจกรรมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์…

ภาพกิจกรรมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9…

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ…

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9…

พิธีทำสามีจิกรรมเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา…

กองกิจการนิสิต มจร. ขอนิมนต์/เชิญนิสิต มจร.ส่วนกลาง ร่วมจัดและประกวดพานพุ่มไหว้ครู “พิธีไหว้ครู ประจำปี 2561”…

ต้อนรับปฏิสันถารนักศึกษาแลกเปลี่ยนอินเดียเยี่ยมชมกองกิจการนิสิต

"ต้อนรับปฏิสันถารนักศึกษาแลกเปลี่ยนอินเดียเยี่ยมชมกองกิจการนิสิต" เมื่อวันที่ 1 ส.ค.2561 เวลา 15.00 น. ณ…

องค์กรนิสิตสามีจิกรรม เจ้าคุณรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตฯ

“องค์กรนิสิตสามีจิกรรม เจ้าคุณรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตฯ” เมื่อวันที่31 ก.ค.2561 เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา…

นิสิตนานาชาติ มจร เจริญพระพุทธมนต์ และถวายพระพรชัยมงคล…

"นิสิตนานาชาติ มจร เจริญพระพุทธมนต์ และถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา…

พิธีเปิดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พิธีเปิดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย