มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Browsing Category

กลุ่มงานส่งเสริมกิจการนิสิต

การเสนอโครงการบรรพชาสามเณรและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน ปี ๒๕๖๑

การเสนอโครงการบรรพชาสามเณรและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน ปี ๒๕๖๑ คำชี้แจง ๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร วัน เวลา…

ขอเชิญนิสิตระดับปริญาตรีใช้สิทธิเลือกตั้งนายกองค์กรบริหารนิสิต ประจำปีการศึกษา…

ขอเชิญนิสิตระดับปริญาตรีใช้สิทธิเลือกตั้งนายกองค์กรบริหารนิสิต ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 25 มกราคม 2561 เวลา…

ขอเชิญนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 – 3 ตั้งชื่อกลุ่มรับสมัครเลือกตั้ง…

- ขอเชิญนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 - 3 ตั้งชื่อกลุ่มรับสมัครเลือกตั้ง นายกองค์กรบริหารนิสิต ประจำปีการศึกษา…

ขอแสดงความยินดีกับ น.ส. นิรมล ภาวศุทธิวงศ์ และ น.ส. วรัญญา แก้วธรรม…

นายสุรเชษฐ์ ตอรัมย์ รอง ผอ. กองกิจการนิสิต เวลา 08.00 น. นำนิสิต มจร ประกอบด้วย น.ส. นิรมล ภาวศุทธิวงศ์ และ น.ส.…

พระมหาราชัน จิตฺตปาโล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต พร้อมผู้บริหาร…

เมื่อวันที่ 25 ธ.ค.2560 เวลา 13.00 น. ____________________ พระราชวรมุนี,ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต…

พระราชวรมุนี ,ดร.,รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ตรวจเยี่ยมและบรรยายพิเศษ

วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ ______________________ พระราชวรมุนี ,ดร.,รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต…

พิธีเปิดโครงการปฎิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ประจำปี ๒๕๖๐

พิธีเปิดโครงการปฎิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ประจำปี ๒๕๖๐ กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี ร่วมกับคณะพุทธศาสตร์…