มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Browsing Category

กลุ่มงานสวัสดิการนิสิต

ผู้นำนิสิตกับการเรียนรู้เพื่อสร้างสุขภาวะภายในห้องเรียน

"ผู้นำนิสิตกับการเรียนรู้เพื่อสร้างสุขภาวะภายในห้องเรียน" "เมื่อสุขภาวะทางกาย จิต สังคม และปัญญา…

ประชุมคณะกรรมการหอพักนิสิต ครั้งที่ 1/2561

เมื่อวันที่ 30 ม.ค.2561 เวลา 14.00น. ณ ห้องประชุมคณะมนุษย์ศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการหอพักนิสิต ครั้งที่ 1/2561…

นิสิต มจร กับการใช้บริการรถเมล์อย่างปลอดภัย

"นิสิต มจร กับการใช้บริการรถเมล์อย่างปลอดภัย" ทุกๆวันที่มีการเรียนการสอนจันทร์ถึงศุกร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ…

พระราชวรมุนี, ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธาน…

เมื่อวันที่10ม.ค.2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องพุทธเมตตา ชั้น 4 อาคารเรียนรวม มจร พระราชวรมุนี, ดร.…

พระราชวรมุนี ,ดร., รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ได้เดินทางไปตรวจและเยี่ยมให้โอวาท…

วันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2560 ________________ พระราชวรมุนี ,ดร., รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต…

การสร้างสร้างเสริมสุขภาวะผู้นำนิสิต มจร HEALTH PROMOTION FOR MCU STUDENT ELADERS

กองกิจการนิสิต มจร ร่วมกับสำนักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) จัดโครงการ…

กองกิจการนิสิต ประชุมผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560

วันที่ 23 มกราคม 2560 เวลา 14.00 น. กองกิจการนิสิต ประชุมผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 ณ…