มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Browsing Category

กลุ่มงานสวัสดิการนิสิต

พระราชวรมุนี ,ดร., รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ได้เดินทางไปตรวจและเยี่ยมให้โอวาท…

วันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2560 ________________ พระราชวรมุนี ,ดร., รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต…

การสร้างสร้างเสริมสุขภาวะผู้นำนิสิต มจร HEALTH PROMOTION FOR MCU STUDENT ELADERS

กองกิจการนิสิต มจร ร่วมกับสำนักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) จัดโครงการ…

กองกิจการนิสิต ประชุมผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560

วันที่ 23 มกราคม 2560 เวลา 14.00 น. กองกิจการนิสิต ประชุมผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 ณ…