มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Browsing Category

กลุ่มงานการปฏิบัติศาสนกิจนิสิต

สรุปประเด็นจากการสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่น 62 ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 19-21…

สรุปประเด็นจากการสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่น 62 ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 19-21 มีนาคม 2560 ณ…

กองกิจการนิสิต ประชุมผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560

วันที่ 23 มกราคม 2560 เวลา 14.00 น. กองกิจการนิสิต ประชุมผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 ณ…

การปฐมนิเทศนิสิตก่อนออกปฏิบัติศาสนกิจรุ่นที่ ๖๒ วันพุธที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙

กำหนดการปฐมนิเทศนิสิตก่อนออกปฏิบัติศาสนกิจรุ่นที่ ๖๒ วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ โซน D…

การปฐมนิเทศนิสิตก่อนออกปฏิบัติศาสนกิจรุ่นที่ ๖๒

การปฐมนิเทศนิสิตก่อนออกปฏิบัติศาสนกิจรุ่นที่ ๖๒ มหาวิทยาลัยได้กำหนดจัดปฐมนิเทศนิสิตก่อนออกปฏิบัติศาสนกิจรุ่นที่ ๖๒…

กำหนดการ การสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ 61 ภาคกลาง และภาคใต้

กำหนดการ การสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ 61 ภาคกลาง และภาคใต้ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ…

กำหนดการ การสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ 61 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กำหนดการ การสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ 61 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ…