มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Browsing Category

ประกันคุณภาพการศึกษา

วันอังคารที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล…

พระราชประวัติ พระนามเดิมของพระองค์ เดิมว่า สมเด็จ พระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ…

การประกวดภาพถ่ายและประกวดพานไหว้ครู พิธีเปิดการศึกษา ปี ๒๕๕๙

การประกวดภาพถ่ายและประกวดพานไหว้ครู พิธีเปิดการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙…

กองกิจการนิสิต ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา…

กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี  พร้อมรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ในวันที่ ๑๐ มิถุนายน…