มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Browsing Category

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดระบบสวัสดิการและบริการนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา

"แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดระบบสวัสดิการและบริการนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา" เมื่อวันที่ 12 ก.พ.2561 เวลา 09.30 น.…

ผลการเลือกตั้งนายกองค์กรบริหารนิสิต ประจำปีการศึกษา 2561

ผลการเลือกตั้งนายกองค์กรบริหารนิสิต ประจำปีการศึกษา 2561 ปรากฏว่าผู้สมัครหมายเลข 2 กลุ่มคลังปัญญาอาสา นำโดย…

ประชุมคณะกรรมการหอพักนิสิต ครั้งที่ 1/2561

เมื่อวันที่ 30 ม.ค.2561 เวลา 14.00น. ณ ห้องประชุมคณะมนุษย์ศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการหอพักนิสิต ครั้งที่ 1/2561…

ผู้สมัครนายกองค์กรบริหารนิสิต มจร…

"ผู้สมัครนายกองค์กรบริหารนิสิต มจร ทั้ง2กลุ่มประกาศชัดพร้อมอาสาทำงานรับใช้มวลนิสิตและสนองงานมหาวิทยาลัย"…

ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติศาสนกิจ ครั้งที่1/2561

เมื่อวันที่ 5 ก.พ. 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์ ร่วมประชุมคณะกรรมการปฏิบัติศาสนกิจ ครั้งที่1/2561…

การเลือกตั้งประธานสภานิสิต ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 23 มกราคม 2561

การเลือกตั้งประธานสภานิสิต วันที่ 23 มกราคม 2561 โดยมี พระมหาราชัน จิตฺตปาโล เป็นผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต…

การเสนอโครงการบรรพชาสามเณรและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน ปี ๒๕๖๑

การเสนอโครงการบรรพชาสามเณรและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน ปี ๒๕๖๑ คำชี้แจง ๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร วัน เวลา…

ต้อนรับผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต

"ต้อนรับผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต" เมื่อวันที่19 ม.ค.2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมกองกิจการนิสิต…