มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Browsing Category

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและคณะทำงานโครงการทุนเล่าเรียนหลวง เข้าพบอธิการบดี เยี่ยมชม…

"คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและคณะทำงานโครงการทุนเล่าเรียนหลวง เข้าพบอธิการบดี เยี่ยมชม มจร…

ผอ.กองกิจฯ มจร ร่วมประชุมสรุปผลการจัดสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติฯ…

“ผอ.กองกิจฯ มจร ร่วมประชุมสรุปผลการจัดสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติฯ และหารือแนวทางในการขับเคลื่อน ปี62” เมื่อวันที่ 12…

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า พธ.บ. รุ่น ๖๓ คณะครุศาสตร์…

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า พธ.บ. รุ่น ๖๓ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในการสอบบรรจุรับราชการ…

แจ้งนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ 64 ส่งรายงานการปฏิบัติศาสนกิจ ครั้งที่ 1 (2561)

ขั้นตอนการส่งรายงานการปฏิบัติศาสนกิจ ครั้งที่ 1 1.จัดทำเอกสารรายงานการปฏิบัติศาสนกิจ ครั้งที่ 1 (กน.ปศ.07)…

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างและพัฒนางาน

“แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างและพัฒนางาน” เมื่อวันพุธที่ 22 ส.ค. 2561 ณ ห้องประชุมกองกิจการนิสิต โซน A…

นิสิตจำพรรษา มจร ฟังปาฏิโมกข์แรกหลังจากเข้าพรรษา

“นิสิตจำพรรษา มจร ฟังปาฏิโมกข์แรกหลังจากเข้าพรรษา” เมื่อวันเสาร์ที่ 11 ส.ค.2561 เวลา 09.00 น. ณ อุโบสถกลางน้ำ…

ภาพกิจกรรมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์…

ภาพกิจกรรมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9…