มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Browsing Category

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

สงกรานต์ สนานธรรมชาวหอพักนิสิต ปี61

"สงกรานต์ สนานธรรมชาวหอพักนิสิต ปี61” เมื่อวันที่12 เมษายน 2561 เวลา 16.00 น. ประธานอนุกรรมการนิสิตบริหารหอพัก…

กิจกรรมพระธรรม(ทำ)ดีที่หอพักนิสิต

"กิจกรรมพระธรรม(ทำ)ดีที่หอพักนิสิต" เมื่อวันที่5เมษายน2561 พระมหาราชัน จิตฺตปาโล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต…

กองกิจการนิสิตมีนโยบายปรับปรุงซ่อมแซมหอพักในช่วงปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน

"ปิดหอพักนิสิตเพื่อสำรวจและเตรียมความพร้อมรองรับนิสิต ประจำปีการศึกษา2561" ในช่วงการศึกษาภาคฤดูร้อน ประจำปี 2561…

รองอธิการบดี มจร เปิดสัมมนาหัวหน้าหน่วยโครงการบรรพชาและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน…

"รองอธิการบดี มจร เปิดสัมมนาหัวหน้าหน่วยโครงการบรรพชาและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน ประจำปี 2561 จำนวน366หน่วยทั่วประเทศ…

รองอธิการบดี มจร เปิดการประชุมผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ ประจำปี…

"รองอธิการบดี มจร เปิดการประชุมผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ ประจำปี 2561" วันที่23 มีนาคม 2561 ณ…