มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Browsing Category

งานทุนการศึกษา กยศ.

มจร.ขอนิมนต์/เจริญพรเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต และศิษย์เก่า…

มจร.ขอนิมนต์/เจริญพรเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต และศิษย์เก่า ร่วมถวายสักการะ…

คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและคณะทำงานโครงการทุนเล่าเรียนหลวง เข้าพบอธิการบดี เยี่ยมชม…

"คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและคณะทำงานโครงการทุนเล่าเรียนหลวง เข้าพบอธิการบดี เยี่ยมชม มจร…

ทุนการศึกษามูลนิธิสมเด็จพระสังฆราช(วาสนมหาเถระ)

ทุนการศึกษามูลนิธิสมเด็จพระสังฆราช(วาสนมหาเถระ) เป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

พระราชวรมุนี, ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธาน…

เมื่อวันที่10ม.ค.2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องพุทธเมตตา ชั้น 4 อาคารเรียนรวม มจร พระราชวรมุนี, ดร.…

ประกาศ เรื่อง กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปี ๒๕๕๘

รายชื่อนิสิตรายเก่าที่เข้าไปยืนยันค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพเรียบร้อยแล้ว (และได้ส่งรายชื่อไปให้ กยศ ในระบบแล้ว…