มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กิจกรรมถอดบทเรียนการปฏิบัติศาสนกิจ

เมื่อวันที่17พ.ค.2561 เวลา 09.00 น. ณ มจร วิทยาเขตอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี พระมหาราชัน จิตฺตปาโล…

เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติศาสนกิจตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 18 พ.ค.256 เวลา 13.00 น. ณ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ได้รับโอกาสจากพระครูสุตภัทราภรณ์,ดร.…

กองกิจการนิสิตร่วมแสดงความยินดีกับ นายสุรเชิษฐ์ ตอรัมย์ ในการสำเร็จการศึกษา…

กองกิจการนิสิตร่วมแสดงความยินดีกับ นายสุรเชิษฐ์ ตอรัมย์ ในการสำเร็จการศึกษา ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต …

มจร (ส่วนกลาง) ซ้อมย่อย บัณฑิต ป.ตรี เตรียมความพร้อมพิธีประสาทปริญญา ประจำปี2561…

“มจร (ส่วนกลาง) ซ้อมย่อย บัณฑิต ป.ตรี เตรียมความพร้อมพิธีประสาทปริญญา ประจำปี2561 ระหว่าง10-13 พ.ค.2561”…

สงกรานต์ สนานธรรมชาวหอพักนิสิต ปี61

"สงกรานต์ สนานธรรมชาวหอพักนิสิต ปี61” เมื่อวันที่12 เมษายน 2561 เวลา 16.00 น. ประธานอนุกรรมการนิสิตบริหารหอพัก…

กิจกรรมพระธรรม(ทำ)ดีที่หอพักนิสิต

"กิจกรรมพระธรรม(ทำ)ดีที่หอพักนิสิต" เมื่อวันที่5เมษายน2561 พระมหาราชัน จิตฺตปาโล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต…