มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผอ.กองกิจการนิสิต มจร เป็นวิทยากรแบ่งปันประสบการณ์โครงการสามเณรดีมีธรรม…

“ผอ.กองกิจการนิสิต มจร เป็นวิทยากรแบ่งปันประสบการณ์โครงการสามเณรดีมีธรรม ค่าย“ปัญญาธรรม นำเทคโนโลยี” วันนี้ (8…

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล ร.๙ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา…

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล ร.๙ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา…

อธิการบดี มจร เมตตาให้ผู้แทนสมาพันธ์องค์กรนิสิต มจร (ภาคอีสาน)…

"อธิการบดี มจร เมตตาให้ผู้แทนสมาพันธ์องค์กรนิสิต มจร (ภาคอีสาน) เข้าพบ ชื่นชม และให้กำลังใจ…

ประกาศให้นิสิตชาย-สัญชาติไทย (พระภิกษุ สามเณร คฤหัสถ์) มจร ส่วนกลาง เรื่อง…

กองกิจการนิสิต มจร. ประกาศให้นิสิตชาย-สัญชาติไทย (พระภิกษุ สามเณร คฤหัสถ์) มจร ส่วนกลาง เรื่อง "การขอผ่อนผันทหาร…

ผอ.กองกิจการนิสิต ลงพื้นที่ประชุมรับฟังความเห็น…

“ผอ.กองกิจการนิสิต ลงพื้นที่ประชุมรับฟังความเห็น และสื่อสารนโยบายการขับเคลื่อนงานปฏิบัติศาสนกิจผ่านอนุกรรมการฯ”…

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจนิสิตที่พักอยู่หอพัก

“รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจนิสิตที่พักอยู่หอพัก” วันที่(28พ.ย.2561) เวลา 09.00 น.…

คณะทันตแพทย์ศาสตร์​ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต​…

#คณะทันตแพทย์ศาสตร์​ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต​ ออกหน่วยบริการตรวจรักษาด้านคลินิกทันตกรรม​…

รองอธิการบดี มจร ประชุมติดตาม และเตรียมข้อมูลเพื่อตั้งงบปี63…

“รองอธิการบดี มจร ประชุมติดตาม และเตรียมข้อมูลเพื่อตั้งงบปี63 ย้ำพร้อมจัดทำรายงานความก้าวหน้าเสนอ…