มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พระราชวรมุนี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เข้าร่วมสัมมนาเรื่อง…

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องรับรอง 1-2 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 2 เวลา 08.30-15.30 นาฬิกา ___________________________…

เชิญร่วมงาน “เวที มหาวิทยาลัยผู้นำ มหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ” วันที่…

เชิญร่วมงาน "เวที มหาวิทยาลัยผู้นำ มหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ" วันที่ ๕ - ๖ กันยายน ๒๕๖๐ ณ…

เจริญพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี ขอนิมนต์/เชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่…