มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Trending

กลุ่มงานปฏิบัติศาสนกิจ

กลุ่มงานส่งเสริมกิจการนิสิต

กลุ่มงานสวัสดิการนิสิต

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

รองอธิการบดี มจร เสริมภาษาอังกฤษพระธรรมทูต

"รองอธิการบดี มจร เสริมภาษาอังกฤษพระธรรมทูต" เมื่อวันที่ 11 มี.ค.2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์ โซน D มจร อยุธยา พระราชวรมุนี,ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และรก.ผู้อำนวยการสถาบันภาษา มจร เจ้าของผลงาน "มหาพาเรียนอังกฤษ"…

นิสิตชาวต่างประเทศ กับวัฒนธรรมองค์กรนิสิต มจร

“นิสิตชาวต่างประเทศ กับวัฒนธรรมองค์กรนิสิต มจร” เมื่อวันที่ 10 มี.ค.2561 เวลา 13.30 น. ณ สำนักงานหอพักนิสิตนานาชาติ พระราชวรมุนี,ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานประชุมผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และผู้แทนนิสิตหอพักนิสิต…

นิสิตปฏิบัติศาสนกิจ มจร รุ่นที่ 63 ภาคเหนือ 326 รูป ประชุมสรุปผลการปฏิบัติงาน 1 ปี ก่อนรับปริญญา

“นิสิตปฏิบัติศาสนกิจ มจร รุ่นที่ 63 ภาคเหนือ 326 รูป ประชุมสรุปผลการปฏิบัติงาน 1 ปี ก่อนรับปริญญาพบปฏิบัติงานสนองงานคณะสงฆ์ ยันพร้อมเดินเครื่องเต็มสูบ ทำงานต่อยอดบูรณาการตามแผนปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา หวังร่วมสร้างพุทธศาสน์ ดำรงศีลธรรม…

นิสิตปฎิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ 63 มจร 635 รูป ทั่วอีสานประชุมสรุปผลการทำงาน 1 ปี ก่อนรับปริญญา

"นิสิตปฎิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ 63 มจร 635 รูป ทั่วอีสานประชุมสรุปผลการทำงาน 1 ปี ก่อนรับปริญญา ผลชี้มีศรัทธาอุทิศเพื่อพระพุทธศาสนาพร้อมทำงานต่อยอดบูรณาการตามแผนปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาอย่างยั่งยืน" เมื่อวันที่ 3-4 มี.ค.2561 ที่ มจร…