มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Trending

กลุ่มงานปฏิบัติศาสนกิจ

กลุ่มงานส่งเสริมกิจการนิสิต

กลุ่มงานสวัสดิการนิสิต

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

รองอธิการ มจร เชื่อนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่น ๖๔ ภาคอีสาน…

“รองอธิการ มจร เชื่อนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่น ๖๔ ภาคอีสาน ทำโครงการปฏิบัติศาสนกิจต้องทำเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้ ย้ำต้องเริ่มจากพัฒนาตนเองและเป็นผู้นำคนอื่นได้” เมื่อวันที่ ๑๔ ก.ค.๖๑ เวลา๐๙.๐๐ น. ณ มจร วิทยาเขตขอนแก่น…

ผช.อธิการบดี มจร นำคณะสงฆ์อำนวยพรและอนุโมทนาเจ้าภาพภัตตาหารหอฉัน

“ผช.อธิการบดี มจร นำคณะสงฆ์อำนวยพรและอนุโมทนาเจ้าภาพภัตตาหารหอฉัน” เมื่อวันที่ 12 ก.ค. 2561 เวลา 11.15 น. ณ อาคารหอฉัน ชั้น 2 มจร วังน้อย อยุธยา พระมหาราชัน จิตฺตปาโล รก.ผช.อธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต…

กองกิจการนิสิตรับการตรวจประเมินการปฏิบัติงานส่วนงาน

“กองกิจการนิสิตรับการตรวจประเมินการปฏิบัติงานส่วนงาน” วันที่11 ก.ค.2561 ณ ห้อง 300 ห้องประชุมกองกิจการนิสิต อาคารเรียนรวมโซน A มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กองกิจการนิสิต รับการตรวจประเมินการปฏิบัติงานจากคณะกรรมการ…

รองอธิการ มจร ชมนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่น ๖๔ (ภาคเหนือ) เป็นพระรุ่นใหม่มีความเป็นนวลักษณ์ ๙ ประการ

“รองอธิการ มจร ชมนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่น ๖๔ (ภาคเหนือ) เป็นพระรุ่นใหม่มีความเป็นนวลักษณ์ ๙ ประการ ตามที่มหาวิทยาลัยคาดหวัง เชื่อจะเป็นกำลังสำคัญของคณะสงฆ์ และช่วยพัฒนาสังคม”” เมื่อวันที่ ๗ ก.ค.๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ มจร วิทยาเขตพะเยา…

ใช้รถเมล์ปลอดภัยไปกับระบบบริการจองตั๋วออนไลน์กองกิจการนิสิต 4.0

"ใช้รถเมล์ปลอดภัยไปกับระบบบริการจองตั๋วออนไลน์กองกิจการนิสิต 4.0" วันนี้ 3 ก.ค.2561 เป็นอีกวันหนึ่งที่เหมือนกับทุก ๆ วัน ที่มีการเรียนการสอนจันทร์ถึงศุกร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ การใช้บริการรถเมล์อย่างปลอดภัย…

ผู้บริหารคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณวิทยาลัย ร่วมสวดเจริญพระพุทธมนต์ ให้ 13…

"ผู้บริหารคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณวิทยาลัย ร่วมสวดเจริญพระพุทธมนต์ ให้ 13 ชีวิตทีมหมูป่า" วันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ผู้บริหารคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นำโดย ท่านพระอาจารย์ พระมหาวิลัย สมาจาโร…