มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Trending

กลุ่มงานปฏิบัติศาสนกิจ

กลุ่มงานส่งเสริมกิจการนิสิต

กลุ่มงานสวัสดิการนิสิต

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

“กองกิจการ จับมือภาคีที่เกี่ยวข้อง ถอดบทเรียนและเรียนรู้KMจากผู้มีทักษะและประสบการณ์ตรง”

วันนี้ (18 ก.ค.2562) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมกองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการดี พระมหาราชัน จิตฺตปาโล,ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ได้เป็นประธานให้โอวาทและเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง…

“รองอธิการบดี ประชุมประกันอุบัติเหตุ ฯ เห็นชอบการจัดกองทุนสวัสดิภาพนิสิต…

วันนี้(19ส.ค.2562) เวลา 13.00 น.ที่ห้องประชุมกองกิจการนิสิต พระเทพเวที,รศ.ดร. (พล อาภากโร ป.ธ.9) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และประธานคณะกรรมการประกันอบุัติเหตุและสวัสดิการนิสิต ได้เป็นประธานประชุมคณะกรรมการฯ…

ผู้ผอ.กองกิจการนิสิต มจร ร่วมประชุมผู้นำอาเซียนระดับนานาชาติ…

ระหว่างวันที่ 9-11ส.ค.2562 ณ โรงเเรมอัล มีรอซ กรุงเทพฯ พระมหาประยูร โชติวโร ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี ได้รับมอบหมายจากพระเทพเวที, รศ.ดร. (พล อาภากโร,ป.ธ. 9) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มจร ร่วมกับพระปลัดอภิเชษฐ์ สุภทฺรวาที…

วันที่ (7 ส.ค.2562) เวลา 09.00 น. ที่หอพักนิสิต พระเดชพระคุณพระเทพเวที,รศ. ดร. (พล อาภาการ, ป.ธ.9) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และนิสิตหอพัก ซึ่งเป็นปกติและประจำในทุกวัน หากพระเดชพระคุณว่างจากงานบริหาร…

“รองอธิการบดี มจร เป็นวิทยากรบรรยาย วัด 5 ส. ในการประชุมคณะสงฆ์อยุธยา”

วันนี้ (5 ส.ค.2562) เวลา 14.00 น. ที่วัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระเดชพระคุณพระเทพเวที,รศ.ดร. (พล อาภากโร ป.ธ. 9) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มจร เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ เรื่อง "วัด ประชา รัฐ สร้างสุข ด้วยสัปปายะ 5 ส.”…

“ประชุมนิสิตต่างประเทศ ปีการศึกษา 2562”

วันที่(5ส.ค.62) เวลา 10.00 น. ที่เธียร์เตอร์ โซน B อาคารเรียนรวม มจร วังน้อย อยุธยา พระเดชพระคุณ พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ประชุมนิสิตต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งเป็นการประชุมครั้งที่ 1/2562…
1 of 50