มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Trending

กลุ่มงานปฏิบัติศาสนกิจ

กลุ่มงานส่งเสริมกิจการนิสิต

กลุ่มงานสวัสดิการนิสิต

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ขอเชิญนิสิตที่สนใจ สร้างผลงาน แอนิเมชั่น หรือ คลิปวิดีโอ ส่งผลงานเข้าประกวด

นิสิตท่านใดสนใจ สามารถสแกน QR-Code หรือคลิ๊กที่ลิงค์ด้านล่างนี้ เพื่อดูรายละเอียด ดาวน์โหลด รายละเอียด

แจ้งกำหนดการปฐมนิเทศนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ 66 (ส่วนกลาง) ประจำปีการศึกษา 2563

ดาวน์โหลดไฟล์ :- 1 กำหนดการปฐมนิเทศนิสิตปฏิบัติศาสนกิจรุ่นที่ 66 (ส่วนกลาง) 2 ประกาศการปฏิบัติศาสนกิจ-รุ่น-66 3 ปฏิทินกิจกรรมการปฏิบัติศาสนกิจ-รุ่นที่-66

“อธิการบดี เป็นประธานพิธีเปิดการศึกษาและปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ย้ำนิสิต มจร…

วันนี้ (17 มิ.ย.2563) เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์โซนซี อาคารเรียนรวม มจร อยุธยา พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. อธิการบดี เมตตาเป็นองค์ประธานกล่าวเปิดการศึกษาและมอบนโยบายเรื่อง…

“ปลูกต้นไม้ เพื่อลมหายใจนิสิตหอพัก”

วันจันทร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการนิสิตจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม "ปลูกต้นไม้ เพื่อลมหายใจหอพักนิสิต" ตามนโยบายที่จะพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็น มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)…

“โรงพยาบาลสงฆ์ นำทีมแพทย์…

วันนี้ (10มิ.ย.2563) เวลา 09.00 น. ที่หอพักนิสิตนาชาติ A พระเทพเวที,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มจร ได้มอบหมายให้พระมหาประยูร โชติวโร ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต พร้อมเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับทีมแพทย์ พยาบาล…

“รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจนิสิตหอพัก…

วันที่​ 8​ มิถุนายน​ 2563 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ​ สำนักงานหอพักนิสิต พระเทพเวที,รศ.ดร.(พล อาภากโร ป.ธ.9) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ตรวจเยี่ยมการทำงานของเจ้าหน้าที่​ สอบถามดูแลความเป็นอยู่​ของนิสิต​ และให้กำลังใจนิสิตหอพัก…
1 of 56