มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Trending

กลุ่มงานปฏิบัติศาสนกิจ

กลุ่มงานส่งเสริมกิจการนิสิต

กลุ่มงานสวัสดิการนิสิต

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ผอ.กองกิจการนิสิต มจร เป็นวิทยากรแบ่งปันประสบการณ์โครงการสามเณรดีมีธรรม ค่าย“ปัญญาธรรม นำเทคโนโลยี

“ผอ.กองกิจการนิสิต มจร เป็นวิทยากรแบ่งปันประสบการณ์โครงการสามเณรดีมีธรรม ค่าย“ปัญญาธรรม นำเทคโนโลยี” วันนี้ (8 ธ.ค.2561)เวลา 09.00-11.00 น. ที่อาคารหอฉัน ชั้น 4 มจร วังน้อย พระมหาประยูร โชติวโร ผู้อำนวยการการกองกิจการนิสิต มจร…

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล ร.๙ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ…

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล ร.๙ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ วันอังคารที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๓๐-๑๕.๐๐ น. ผู้บริหารมหาวิทยาลัย นำโดย…

อธิการบดี มจร เมตตาให้ผู้แทนสมาพันธ์องค์กรนิสิต มจร (ภาคอีสาน)…

"อธิการบดี มจร เมตตาให้ผู้แทนสมาพันธ์องค์กรนิสิต มจร (ภาคอีสาน) เข้าพบ ชื่นชม และให้กำลังใจ หวังเป็นมดงานช่วยขับเคลื่อนงานบริการสังคม สนองงานคณะสงฆ์และนโยบายของมหาวิทยาลัย" วันนี้ (4 ธ.ค.61) เวลา 10.45 น. ที่สำนักงานอธิการบดี…

ประกาศให้นิสิตชาย-สัญชาติไทย (พระภิกษุ สามเณร คฤหัสถ์) มจร ส่วนกลาง เรื่อง “การขอผ่อนผันทหาร…

กองกิจการนิสิต มจร. ประกาศให้นิสิตชาย-สัญชาติไทย (พระภิกษุ สามเณร คฤหัสถ์) มจร ส่วนกลาง เรื่อง "การขอผ่อนผันทหาร ประจำปี ๒๕๖๒" ยื่นเรื่อง ตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๒๐ ม.ค.๒๕๖๒

ผอ.กองกิจการนิสิต ลงพื้นที่ประชุมรับฟังความเห็น…

“ผอ.กองกิจการนิสิต ลงพื้นที่ประชุมรับฟังความเห็น และสื่อสารนโยบายการขับเคลื่อนงานปฏิบัติศาสนกิจผ่านอนุกรรมการฯ” วันนี้(29 พ.ย.61) เวลา 09.30 น. ที่ มจร วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี ลงพื้นที่…

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจนิสิตที่พักอยู่หอพัก

“รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจนิสิตที่พักอยู่หอพัก” วันที่(28พ.ย.2561) เวลา 09.00 น. พระราชวรมุนี,ดร.รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และนิสิตหอพัก ซึ่งเป็นปกติและประจำในทุกวัน…
1 of 39