มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Trending

กลุ่มงานปฏิบัติศาสนกิจ

กลุ่มงานส่งเสริมกิจการนิสิต

กลุ่มงานสวัสดิการนิสิต

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

“ประชุมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กองกิจการนิสิต ครั้งที่ 4/2563” Executive and officers of the Student…

วันนี้(25พ.ค.63) เวลา13.00 น. ที่ห้องประชุมกองกิจการนิสิต ประชุมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กองกิจการนิสิต ครั้งที่4/2563 โดยมีพระมหาราชัน จิตฺตปาโล,ดร.ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธาน มีวาระสำคัญ เช่น (1)…

“กองกิจการนิสิต ประชุมออนไลน์ ติดตามงานและเตรียมดำเนินงานตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย”

Today (April 23, 2020), Student Affairs Division holds personnel online meeting via ZOOM application, chaired by Dr. Phramaha Rajan Cittapalo. By having personnel report the performance as assigned. And provided operational guidelines in…

“รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ห่วงใยนิสิตหอพัก ตรวจเยี่ยมให้กำลัง…

วันนี้ (26 มี.ค. 63) เวลา 10.00 น. ที่พักนิสิต พระเทพเวที,รศ.ดร. (พล อาภากโร,ป.ธ.9) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนิสิตหอพัก ติดตามงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับหอพัก…

“ผู้บริหารกิจการนิสิต รับถวายเจลและสเปรย์จากคุณหมอฟันและคณะ”

วันนี้ (23มี.ค.2563) เวลา 16.30 น. ที่กองกิจการนิสิต พระมหาราชัน จิตฺตปาโล,ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และพระมหาประยูร โชติวโร ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต รับปฏิสันถารธรรม…

“กองกิจการนิสิต มจร จับมือองค์กรภาคี…

วันที่ (20มี.ค.2563) เวลา 09.00-16.00 น. ที่หอพักนิสิต มจร พระเทพเวที,รศ.ดร. (พล อาภากโร ป.ธ.9) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ได้มอบหมายให้กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี มจร…

“อธิการบดี มจร ตรวจเยี่ยม ห่วงนิสิต แนะให้ดูแลและป้องกันตัวเองในสภาวการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส…

วันนี้ (20 มี.ค. 63)ที่พักนิสิตนานานาชาติ พระเทพเวที,รศ.ดร. (พล อาภากโร ป.ธ. 9) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มจร  ได้มอบหมายให้กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี นำโดยพระมหาราชัน จิตฺตปาโล,ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต พระมหาประยูร…
1 of 54