มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Trending

กลุ่มงานปฏิบัติศาสนกิจ

กลุ่มงานส่งเสริมกิจการนิสิต

กลุ่มงานสวัสดิการนิสิต

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

นิสิตจำพรรษา มจร ฟังปาฏิโมกข์แรกหลังจากเข้าพรรษา

“นิสิตจำพรรษา มจร ฟังปาฏิโมกข์แรกหลังจากเข้าพรรษา” เมื่อวันเสาร์ที่ 11 ส.ค.2561 เวลา 09.00 น. ณ อุโบสถกลางน้ำ พระมหาราชัน จิตฺตปาโล รก.ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และรองผู้อำนวยการสถาบันภาษา นำพระภิกษุ สามเณร…

ภาพกิจกรรมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่…

ภาพกิจกรรมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

น้องๆองค์กรนิสิต มจร ปีการศึกษา2561

ทีมงานน้องๆองค์กรนิสิตทุกๆปีการศึกษา จะมีจุดเด่นที่แตกต่างกันไปในการคิดงาน สร้างสรรค์งานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มกำลังความสามารถทุกทีมทุกปีการศึกษาไปตามความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของแต่ละท่าน แต่มีอย่างหนึ่งที่น้องๆเหมือนกันคือ…

พิธีทำสามีจิกรรม และพิธีไหว้ครู มจร 2561

เมื่อวันที่ 7 ส.ค.2561 เวลา 12.30 น.เป็นต้นไป ณ หอประชุม มวก.48 พรรษา มจร จัดพิธีทำสามีจิกรรมเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา และไหว้ครู ประจำปี 2561 โดยมี พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รักษาการแทนในตำแหน่งอธิการบดี…

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9…

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

พิธีทำสามีจิกรรมเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา และพิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย…

กองกิจการนิสิต มจร. ขอนิมนต์/เชิญนิสิต มจร.ส่วนกลาง ร่วมจัดและประกวดพานพุ่มไหว้ครู “พิธีไหว้ครู ประจำปี 2561”