มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Trending

กลุ่มงานปฏิบัติศาสนกิจ

กลุ่มงานส่งเสริมกิจการนิสิต

กลุ่มงานสวัสดิการนิสิต

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

กองกิจการนิสิตร่วมแสดงความยินดีกับ นายสุรเชิษฐ์ ตอรัมย์ ในการสำเร็จการศึกษา ปริญญาโท

กองกิจการนิสิตร่วมแสดงความยินดีกับ นายสุรเชิษฐ์ ตอรัมย์ ในการสำเร็จการศึกษา ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งได้รับประทานปริญญาในวันที่ 14 พฤษภาคม 2561

มจร (ส่วนกลาง) ซ้อมย่อย บัณฑิต ป.ตรี เตรียมความพร้อมพิธีประสาทปริญญา ประจำปี2561 ระหว่าง10-13…

“มจร (ส่วนกลาง) ซ้อมย่อย บัณฑิต ป.ตรี เตรียมความพร้อมพิธีประสาทปริญญา ประจำปี2561 ระหว่าง10-13 พ.ค.2561” เมื่อวันที่6พ.ค.2561 เวลา 12.30 น. ณ อาคารหอประชุม มวก.48 พรรษา มจร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กองกิจการนิสิต ร่วมกับคณะ 4…

ประชุมคกก.งานพิธีประสาทปริญญา ประจำปี 2561

“ประชุมคกก.งานพิธีประสาทปริญญา ประจำปี 2561” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 พ.ค.2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 401 สำนักงานอธิการบดี พระมหาราชัน จิตฺตปาโล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต พระมหาประยูร โชติวโร ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต และนายเกษม…

ภาษาอังกฤษสัญจรกับสถาบันภาษา

“ภาษาอังกฤษสัญจรกับสถาบันภาษา” เมื่อวันที่1 พ.ค.2561 เวลา 12.30 น. ณ สำนักงานกองกิจการนิสิต ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กองกิจการนิสิต ได้เรียนภาษาอังกฤษสัญจร โครงการภาษาอังกฤษสัญจร งานบริการวิชาการแก่บุคลากรมหาวิทยาลัย ประจำปี 2561…

“ต้อนรับปฏิสันถารตำรวจ” เมื่อวันที่ 25 เม.ย.2561 เวลา 09.30 น. ณ สำนักงานหอพักนานาชาติให้การต้อนรับปฏิสันถาร พ.ต.ท.พัฒนากร สูงนารถ รอง ผกก.ป. สภอ.วังน้อย ในโอกาสที่มาเข้าพบพระเดชพระราชวรมุนี,ดร. รองอธิการฝ่ายกิจการนิสิต เพื่อถวายสักการะ…